Structuur & werking

De vzw bestaat uit een aantal vrijwilligers, artsen en niet-artsen, die het belangrijk vinden dat kritische informatie over vaccins haar weg vindt tot bij de burger.

Er zijn werkende en niet-werkende leden. Enkel de werkende leden hebben statutair stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering.

De raad van beheer beslist over de dagelijkse gang van programmatie en budgetten, terwijl de Algemene Vergadering het laatste woord heeft over de financien en de jaarplanning.

 

Werking

Het secretariaat doet al het praktische dagelijkse werk: informatie opsturen, ledenlijst bijhouden, rekeningen betalen...

Driemaandelijks verschijnt ons tijdschrift ‘t Prikje. Hierin staan verhelderende artikels over alles wat te maken heeft met vaccinaties en de problemen nadien, alternatieven, interviews, buitenlands nieuws, actuele problemen enz.

 

Voordrachten, infostands en vormingen

Op aanvraag kunnen voordrachten gehouden worden, over vaccinatieschade algemeen, of over meer specifieke onderwerpen. Contacteer ons voor meer informatie.

Ook infostands worden verzorgd op allerlei beurzen.

Bij interesse wordt een vormingscyclus georganiseerd waarin diepgaand ingegaan wordt op de wetenschappelijke en maatschappelijke achtergronden van het fenomeen vaccinatieziekten.

 

Studiewerk, internationaal en acties

Continu gebeurt er studiewerk rond het thema vaccinatieschade in al zijn aspecten.

Er worden internationale contacten onderhouden met zustervereningingen over de hele wereld.

Soms wordt een actie gelanceerd rond een bepaald deelaspect. De bedoeling is dan een concreet doel te bereiken of de aandacht op een concreet punt te focussen.