Testen van schoolkinderen onwettig?

Terwijl het overlegcommittee op vrijdag 5 maart het verplicht sneltesten van schoolkinderen op de voorgrond schoof als veiligheidsmaatregel boekte het Amerikaans Children’s Health Defence een opmerkelijke overwinning.  In New York, waar het testen van schoolkinderen door de burgermeester als voorwaarde gesteld was voor deelname aan schoolactiviteiten, moest deze richtlijn ingetrokken worden nadat CHD een proces had ingespannen tegen de maatregel.

Zelfs de CDC gaf toe dat het testen op school zonder vrijwillige toestemming onwettig en onethisch is.  

Gezien het om een ethisch principe gaat is wat in de USA geldt ook van kracht bij ons.  De Belgische overheid mag dus geen kinderen weren uit de school indien ze de coronatest weigeren.