Uitbreiding vaccinatieplicht in België?

Is ook België aan de beurt voor een uitbreiding van de vaccinatieplicht?  We moeten vrezen van wel.

Immers, in het verslag van Paul Magnette (PS) als informateur wordt de mogelijkheid van een uitbreiding reeds aangehaald.  

In een “Voorstel van resolutie voor een efficiëntere vaccinatie van de bevolking” voor de Belgische Senaat op 13 februari dit jaar lezen we letterlijk (p. 7):

“2) indien er ernstige redenen zijn ontstaan die een uitbreiding van de verplichting tot vaccinatie met zich zouden meebrengen, zoals een achteruitgang van de dekkingsgraad door vrijwillige vaccinatie in bepaalde subgroepen van de bevolking of reële indicaties voor een ernstige epidemie, de nodige initiatieven te nemen na advies van de Hoge Gezondheidsraad, die leiden tot een uitbreiding van de verplichte vaccinatie ”.

Dit zijn dus niet langer natte dromen van een paar vaccinatievoorstanders, maar concrete voorbereidingen om onze wetgeving te veranderen in de richting van meer verplichte vaccinaties.

Wie zit er achter deze fameuze resolutie?  De ondertekenaars ervan zijn:

  • Gaëtan Van Goidsenhoven, MR, gedeputeerde in Brussel en kopman van de MR in de senaat;
  • Rik Daems, VLD, senator
  • Véronique DURENNE, MR 
  • Sabine LARUELLE. , MR
  • Georges-Louis BOUCHEZ , voorzitter MR en informateur bij de regeringsvorming
  • Philippe DODRIMONT , MR
  • Alexander MIESEN, PFF (Partei für Freiheit und Fortschritt, Duitstalige liberalen).

Kortom, het hele voorstel is een liberaal onderonsje.  De partij voor vrijheid, die zich altijd profileert als anti-betuttelend, anti-inmenging van de staat, voor de vrije keuze en initiatief, is met lengten voorsprong koploper als het er op aan komt de fundamentele keuzevrijheid van de burger ongedaan te maken.

Uiteraard wordt het thema mazelen aangegrepen om de verstrenging van het vaccinatiebeleid goed te praten.  Eens te meer wordt een te lage vaccinatiegraad aangehaald als reden voor de opstoten die zich voordoen.  Maar: ten eerste is die vaccinatiegraad bij ons zeer goed, en dus geen reden om een vrijheidsbeperkende wetgeving in te voeren; ten tweede ontkent men de echte oorzaak van de huidige opstoten, namelijk het onwerkzaam zijn van het vaccin ten opzichte van het circulerende mazelenvirus.  Wetenschap doet voor de politici blijkbaar niet ter zake.  Ze hebben het zonder blozen over “de minimale risico’s van een vaccinatie”, “de enorme winst voor de volksgezondheid”, en “valse informatie over de samenstelling van vaccins”.  Dit alles in een officieel parlementair document, en zonder enig bewijs!

En de heren doen er geen doekjes om! Ze willen het thema vaccinaties hoog op de agenda zetten op alle politieke niveau’s.

Ook bij de Groenen weten we dat er weinig weerstand te verwachten valt wanneer straks een dergelijk voorstel ter tafel ligt.  Liever beschermen zij het postje van een van hun partijleden (Geert Top) aan de Vlaamse vaccinatietop dan consequent te zijn met hun ecologische ideeën.

PS, MR, VLD, Groen!, … Blijkbaar is men een akkoord aan het smeden over de partijgrenzen heen.  Indien er een mirakel geschiedt en we toch ooit een nieuwe regering krijgen, dan mogen we er op rekenen dat in alle stilte ook een nieuwe wet op de verplichte vaccinatie deel zal uitmaken van het pakket.  We zullen dus alles uit de kast moeten halen om dergelijk voorstel meteen af te blokken nog voor het gestemd wordt.