Uitnodiging Algemene Vergadering

Maasmechelen, 10/03/2021

Bij deze worden alle leden van de vzw uitgenodigd op de Algemene Vergadering van 7 april 2021 om 20h. 

Gezien de corona maatregelen zal deze AV plaatsvinden via Zoom.  Voor deelname is het dus noodzakelijk dat u zich zeker 3 dagen op voorhand aanmeldt met uw mailadres.

Bij ontstentenis van voldoende deelnemers zal een Buitengewone Algemene Vergadering plaatsvinden op 7 april 2021 om 21h.

Agenda:

1. Jaarverslag 2020

2. Financieel verslag 2020

3. Begroting 2021

4. Planning 2021

5. Varia