Vaccinatieplicht in Europa

Duitsland

Op het woord van een politicus mag je blijkbaar niet rekenen.  Twee jaar geleden nog verklaarde Angela Merkel dat Duitsland geen vaccinatieplicht zou invoeren.  Vandaag liggen de kaarten heel anders.  Op 20 september vindt er in de Duitse Bundestag (parlement) een debat plaats waar over de invoering van een verplichte vaccinatie tegen mazelen kan beslist worden.  

En het voorstel dat op tafel ligt gaat heel ver.  De bedoeling is dat alle kleuters in een kleutertuin, alle schoolkinderen, alle professionelen die met kinderen werken, personeel in ziekenhuizen en bejaardenhuizen, en iedereen die in een gemeenschapsdienst tewerk gesteld is (zoals trainers van sportploegen, vluchtelingenopvang enz.) verplicht worden zich te laten inenten.

Deze maatregelen laat de ouders geen enkele uitweg, want thuisscholing is in Duitsland bij wet verboden.  Er wordt gedreigd met boetes tot 2.500 €.

Gezien er geen enkelvoudig mazelenvaccin wordt aangeboden gaat het daarenboven niet over één maar over drie vaccins: mazelen, bof en rodehond (en windpokken??).

Om aan de vaccinatie te ontsnappen moet je kunnen aantonen dat je reeds twee dosissen van het vaccin hebt gehad, of een doktersverklaring dat je de mazelen hebt gehad, of dat je een “beschermende” antistofspiegel hebt tegen de ziekte.  In uitzonderlijke gevallen kan de dokter een attest van contra-indicatie uitschrijven dat je vrijstel van vaccinatie.

Hoewel een ruime beweging onder de burgers zich afzet tegen dit wetsvoorstel is er tot nog toe geen enkele politicus die het protest wil steunen.  Twee organisaties bereiden wel een rechtszaak voor tegen de regering mocht het wetsvoorstel aanvaard worden.

Tegen dit wetsvoorstel wordt op zaterdag 14 september een manifestatie georganiseerd in Berlijn.  Afspraak op 11 uur aan de bekende Brandenburger Tor.

Wie bereid is deel te nemen aan de manifestatie kan zich bij ons melden.  Bij genoeg deelnemers kan er misschien gemeenschappelijk vervoer geregeld worden.

 

Italië

In 2017 ramde het Italiaans parlement zijn bevolking een wet door de keel die 10 verschillende vaccins verplicht maakte, op straffe van boete, bij kinderen tussen 0 en 6 jaar. 

Momenteel zijn er drie vaccinatiewolken die over Italië hangen.

1. Er is een nieuwe wet op til die de vorige vervangt.  De huidige verplichtingen zouden dan vervallen, maar toekomstige verplichtingen worden afhankelijk gemaakt van het Nationale Vaccinatie Preventieplan.  Dit houdt in dat zodra de vaccinatiegraad onder de 95% valt vaccinatie kan verplicht gesteld worden, en niet alleen voor de 0 - 6 leeftijdsgroep maar voor alle schoolgaande jeugd.  Er hoeft zelfs geen sprake meer te zijn van een epidemie die moet ingedijkt worden, het volstaat dat men de vaccinatiegraad laag genoeg inschat om de wet toe te passen.

2. Het mazelen-uitroeiingsplan stelt tot doel nul gevallen van mazelen in het hele land.  Van het moment dat er ook maar één geval van mazelen wordt gesignaleerd kan men met een verplichte vaccinatiecampagne van start gaan. En dit niet alleen bij kinderen, maar ook bij bepaalde beroepsgroepen.

3. Minister Giulia Grillo van de vijf-sterren-beweging, geobsedeerd door mazelen, heeft laten uitschijnen dat er mogelijk wel meer in de lucht hangt dan enkel een onmiddellijke verplichting tot mazelen vaccinatie.

Kortom, in beide landen wordt het fundamentele recht op vrijheid van keuze over vaccinaties, de vrijheid om te beschikken over je eigen lichaam, zwaar op de proef gesteld.  Het principe van de geïnformeerde toestemming wordt naar de schroothoop verwezen.  De farmaceutische industrie krijgt vrije toegang tot ons lichaam, en tot de staatsfondsen die dergelijke waanzinnige projecten moeten financieren.

 

26/08/2019