Vaccinatieschade niet verzekerd

Ons wordt op het hart gedrukt dat vaccins veilig zijn, dus absoluut geen schade toebrengen.  OK.  Als dat zo is, waarom sluiten verzekeringen als DKV en mutualiteiten als De Voorzorg vaccinatieschade dan uit van vergoeding?  Totaal overbodig lijkt ons, als alles toch zo veilig is.  Maar neen, vaccinatieschade wordt expliciet uitgesloten van de verzekerde premies.  Bij De Voorzorg bijvoorbeeld, ook al tonen ze zich in hun krantje fervent voorstander van griep- en andere vaccinaties.

Dit is onaanvaardbaar!

Ten eerste moeten verzekeringen en mutualiteiten consequent zijn, en de vaccinaties die ze helpen promoten ook opnemen in hun risico’s.

Ten tweede bewijst dit dat deze organen zich terdege bewust zijn van het bestaande risico na vaccinatie maar daar tegenover hun leden in alle talen over zwijgen.  Over hypocrisie gesproken!

Daarom: neem contact op met uw mutualiteit en vraag hen expliciet of schade na vaccinatie door hen terugbetaald wordt.  Indien niet: vraag meer uitleg waarom.

De volledige lijst vind je hier .

Je kan er ook mee dreigen over te stappen naar een mutualiteit die deze schade wél erkent én vergoedt (niet alleen dreigen trouwens, ook doen!).

Elders in dit nummer een open brief aan ALLE mutualiteiten en verzekeringen die we verstuurden.  Tot onze verbazing kwam er slechts één enkele reactie, namelijk een brief van het Nationaal Intermutualistisch College waarin de risico's van vaccinatie geminimaliseerd worden, en voor de schadevergoeding verwezen wordt naar de algemene ziekteverzekering.  In volgend nummer het volledige antwoord en onze reactie hierop.

Blijkbaar hebben alle mutualiteiten overleg gepleegd en besloten mekaar de hand boven het hoofd te houden!

Laat het niet hierbij.  Kruip ZELF in je pen en vraag dezelfde prangende vraag aan JOUW mutualiteit of verzekeraar.  En laat ons a.u.b. weten OF ze reageerden, en hoe.  We publiceren graag een overzicht.  Zwijgen is instemmen, en dat is in deze kwestie absoluut niet aanvaardbaar.  Eens te meer ligt ons aller lot ook in uw handen!