Vaccins en gentherapie

De technieken die momenteel gebruikt worden om Covid-19 vaccins te ontwikkelen zijn gestoeld op de ervaringen met gentherapie.  Onder andere het vaccin van Astra Zenica waar ons land zijn paarden op verwed heeft gebruikt een ander virus - een adenovirus - als drager voor de genen van het Covid-virus om dit in onze cellen binnen te loodsen.  In 2003 leidde prof. Alain Fisher een experiment voor gentherapie dat op dezelfde techniek gebaseerd was.  Twee van de elf baby’s die aan het experiment deelnamen ontwikkelden daarna bloedkanker.  Een van beide herstelde na chemotherapie, de andere overleed.  Blijkbaar activeert het adenovirus een gen (LMO2) dat aanleiding geeft tot leukemie.  Het experiment vond plaats in het Neckerziekenhuis in Parijs.  Specialisten zijn perfect op de hoogte van het risico op de ontwikkeling van kanker door gebruik van genetische manipulatie.  Ze noemen dit “insertie-oncogenesie * ”.  Na deze vaststelling werd het experiment stopgezet, ook in meerdere andere landen.  Ondanks dit alles gaf de overheid in 2004 toelating om de experimenten opnieuw op te starten, waarop in 2005 een derde kind leukemie ontwikkelde. De leukemie manifesteerde zich pas twee à drie jaar na de gentherapie, wat volgens de auteur wijst op de noodzaak van een lange termijn opvolging en evaluatie.

In 2006 bleek deze gentherapie bij een derde van de behandelde muizen te leiden tot kanker van de witte bloedcellen.  Een van de auteurs wees er op dat dit kan wijzen op een verhoogd risico op bloedkanker bij patiënten die met dit soort technieken behandeld worden

Begin 2018 werd de techniek opnieuw getest op de ruggenmergcellen van jonge apen en biggen.  Opnieuw werd een virus verwant aan het adenovirus  (AAV9) gebruikt.  Reeds na enkele dagen was ernstige schade te merken aan de lever en de motorische zenuwcellen van de proefdieren.  Sommige waren er zo erg aan toe dat ze moesten gedood worden.  Alle 3 de biggen ontwikkelden na 2 weken ernstige neurologische problemen (proprioceptieve deficits en ataxie) die tot euthanasie leidden.  De auteur van de studie, James Wilson, reageerde laconiek: “Als je de dosis hoog genoeg opdrijft ga je altijd toxiciteit vaststellen”.

Momenteel wordt dezelfde techniek opnieuw volop in gebruik genomen voor de ontwikkeling van Covid-vaccins.  Dat belooft!

* Oncogenesie = het ontstaan van kanker.