Vanden Bossche: commentaar

Vanden Bossche: commentaar

 

Het betoog van Vanden Bossche vraagt toch wel om enig commentaar.

We kunnen ons volledig vinden in de vernietigende analyse van de auteur wat betreft de WHO-aanpak van de pandemie.  Het venijn zit hem echter in de staart, waar blijkt dat hij vooral wetenschappelijke furore wil maken met (nog maar) een nieuw type vaccin.  En ook dit vaccin zou dan op wereldschaal toegediend moeten dworden.  De invalshoek is boeiend: een ander deel van het immuunsysteem aanspreken dan alle huidige vaccins, inclusief de coronavaccins.  Alleen vergeet de auteur uit te leggen waarom dit enkel via vaccinatie zou kunnen gebeuren zoals hij voorstelt en niet via een natuurlijke stimulatie.  Daarbij maakt hij precies dezelfde denkfout als zijn WHO-trouwe collega’s. Alle systemen waarop vaccinatie gericht zijn, zowel de antistoffen (humorale immuniteit), de B- en T-lymfocyten, als de NK-cellen, zijn onderdeel van het immuunsysteem waarover we beschikken.  We moeten ze enkel toelaten ten gepasten tijde correct te reageren.  Er is geen zinnig argument te bedenken waarom dit niet op een natuurlijke wijze zou kunnen.  Integendeel, hoe contradictorisch is het een “natuurlijke immuniteit” te willen creëren via artificiële weg, namelijk vaccinatie!  Kortom, de verdienste van Vanden Bossche ligt hem deels in zijn kritiek op de huidige aanpak, deels in het wijzen op het potentieel van de NK cellen.  Maar de manier waarop hij dit doet heeft meer weg van een carrièrestunt dan van het bieden van een welgemeend alternatief voor de gezondheid van de wereldbevolking.

Verder gebruikt Vanden Bossche dezelfde oorlogsretoriek als zijn tegenvoeters: het uitroeien van alle coronavirussen.  Als eminent viroloog zou hij als eerste moeten beseffen dat in de natuur elk gat dat geslagen wordt in het biologisch evenwicht meteen opgevuld wordt door andere kiemen, terwijl het totaal onvoorspelbaar is welke kiemen dat zullen zijn, gevaarlijk of niet gevaarlijk.  Een gok die zeker zo gevaarlijk is als het avontuur met de huidige coronavaccins.