Vanden Bossche: samenvatting

Gezien de lengte van het volledige artikel van Vanden Bossche en het wetenschappelijk taalgebruik proberen we hier een verteerbare samenvatting te geven.

De auteur legt uit waarom het aanwenden van de huidige vaccins in een massavaccinatiecampagne temidden van een pandemie niet alleen inefficiënt maar zelfs desastreus is.

Veel draait rond het begrip “virale immuun ontsnapping”.  De auteur vergelijkt dit fenomeen met het ontstaan van weerstandige bacteriën door het gebruik van antibiotica.  Zoals bacteriën ontsnappen aan de werking van antibiotica door zich gedeeltelijk te wijzigen, zo ontsnappen coronavirussen ook aan de antistoffen die ontstaan, hetzij door het doormaken van een infectie, hetzij door vaccinatie, door kleine veranderingen in hun mantel.  Door deze veranderingen wordt het gewijzigde virus (de variant) niet meer herkend door de antistoffen, die dus volslagen nutteloos worden.

Dit is echter niet het enige gevolg van de vaccinatie.  

We beschikken over twee soorten immuniteit: de aangeboren immuniteit en de verworven immuniteit.

De aangeboren immuniteit is minder specifiek voor één bepaalde kiem, en kan dus een veel groter gamma ziektekiemen neutraliseren.  De verworven immuniteit is wél zeer specifiek voor één kiem, en kan sneller grote hoeveelheden antistoffen hiertegen produceren.  Daardoor wordt de aangeboren immuniteit buiten spel gezet.  Wanneer echter vervolgens ook de verworven immuniteit nutteloos wordt doordat het virus wijzigt krijgt dit virus vrij spel en kan het zich zeer snel vermenigvuldigen en verspreiden, zelfs bij mensen die reeds besmet werden en bij gevaccineerden.  De nieuwe varianten van het virus die zo ontstaan zijn doorgaans meer besmettelijk dan de oude, en zo leidt vaccinatie tot een versnelling van de pandemie bij een bevolking die alle wapens kwijtgespeeld is.  Wie met de nieuwe varianten besmet wordt zal de ziekte in een ernstiger vorm doormaken dan na infectie met de oorspronkelijke virussen.  Gevaccineerde ouderlingen worden een bron van besmetting voor hun contacten met nieuwe varianten die bij hen vrij spel gekregen hebben.  De lockdown maatregelen leiden tot een beperking van onze blootstelling aan kiemen, waardoor onze aangeboren immuniteit niet genoeg geoefend werd, verzwakt is, en dus minder weerstand biedt tegen Covid-19.  Wanneer dan ook de verworven immuniteit tegen Covid-19 het laat afweten is het hek van de dam.