VAXXED: van cover-up tot katastrofe

VAXXED: from cover-up to catastrophe

Weinig Europese landen zijn er in geslaagd deze ophefmakende documentaire op het witte doek te krijgen, maar op 9 februari was Brussel aan de beurt. Om 16h startte in zaal Lumen een rondetafel gesprek met een aantal internationale experten, waaronder Andrew Wakefield * zelf.   ’s Morgens was er een vertoning van de film voor pers en politici, ’s avonds voor het brede publiek.

Wat is VAXXED?  Het is het waarheidsgetrouwe relaas van hoe de CDC, het Amerikaanse Centers for Disease Control, niet alleen de Amerikaanse overheid maar de hele wereldbevolking beloog over een mogelijk verband tussen het mazelen-bof-rubellavaccin en autisme.  Gezien de discussie hierover reeds enige tijd oplaaide besloot het CDC kort na de eeuwwisseling daar een grondige studie aan te wijden.  De resultaten logen er niet om: een verband tussen het BMR-vaccin en autisme stond onomstotelijk vast.  In plaats van dit feit onder ogen te zien en er de nodige conclusies uit te trekken - een wijziging van het vaccinatiebeleid dus - besloot het CDC het studieopzet te wijzigen, de cijfers te frauderen, bezwarende documenten uit het dossier te vernietigen, en in 2004 met een geruststellend rapport uit te pakken: geen probleem jongens, alles ok!

Tot... tien jaar later dr. William Thompson, mede-auteur van het bewuste artikel, de leugens van de CDC niet langer kon kroppen en het originele rapport liet uitlekken. Onder druk van een andere wetenschapper, Brian Hooker, werd het rapport bekend.  Toen de CDC hierover geïnterpelleerd werd deden de andere auteurs nog steeds of hun neus bloedde: er was niets aan de hand met de studie, en de geheime vergadering waarop de documenten werden vernietigd had “nooit plaatsgevonden”. Daarop besloten Bian Hooker (wetenschapper), Del Bigtree (journalist) en Andrew Wakefield (gastro-enteroloog) het hele verhaal uit de doeken te doen in een bloedstollende documentaire: VAXXED, waaraan tal van experten op het terrein hun medewerking verleenden, en ouders van slachtoffers hun verhaal deden.

CENSUUR

Van meet af aan kende de film furieuze tegenkanting.  Niet verwonderlijk, de belangen die op het spel staan zijn immers immens.  De geloofwaardigheid van het CDC zelf, de paus van het vaccinatiebeleid wereldwijd, staat op instorten.  De eerste vertoning van de film op het Tribeca festival in de USA werd last minute afgeblazen onder immense druk van de farmaceutische lobby.  Sindsdien is die lobby bijzonder actief gebleven: in Italië werd de vertoning in de senaat last minute geboycott; de vertoning die in Brussel op 9/02 in het Europees Parlement had moeten plaatsvinden werd eveneens vakkundig gefnuikt, in Londen werd de Kurzon cinemazaal waar de film zou vertoond worden zodanig onder druk gezet dat ze zich terugtrokken, en in Parijs verbood de burgemeester zelf de vertoning.  Het moge duidelijk wezen: de machtige farmalobby is niet gediend met de verspreiding van deze explosieve informatie bij het brede publiek.  Maar dat mag niet baten: de filmmakers doorkruisten de hele USA met hun vertoning, en registreerden onderweg 6.200 getuigenissen, waarvan vele op video; in Brussel (9/02) ging de vertoning toch door, en vele steden zullen nog volgen.  Bovendien komt de film beschikbaar op DVD en online.

Voor meer informatie over de film: http://vaxxedthemovie.com

* Wakefield is de arts die door zijn publicatie in The Lancet in 1998 de discussie over een mogelijk verband tussen het BMR-vaccin, maagdarmontsteking en autisme aan het rollen bracht.  Publicatie waarvoor hij door het medisch establishment in de ban geslagen werd, uit al zijn rechten ontheven, en het land diende te verlaten! Hij is tevens medewerker aan de realisatie van VAXXED.

Februari 2017

Bijlage: