Vera Sharav

Mevrouw Vera Sharav herinnert zich hoe ‘de wetenschap' de genocide diende

Mevrouw Vera Sharav zal eregast zijn op het Protest tegen verplichte vaccinatie dat op 21 maart 2020 in München wordt gehouden. Sharav is een pleitbezorger van de mensenrechten en is de oprichter en president van de Alliance for Human Research Protection (AHRP).

Ze is een fervent criticus van de farma-industrie en een van de eersten die het bewustzijn over de corruptie van academische geneeskunde door geld vanuit de industrie heeft tot stand gebracht. Decennia lang heeft ze de fraude in wetenschappelijke studies blootgelegd, evenals de schade door bijwerkingen van geneesmiddelen. Door haar niet-aflatend werk en pleitbezorging voor de informatie van patiënten en geïnformeerde toestemming werden zelfs veranderingen in de wetgeving voor klinische proeven en geneesmiddelen goedgekeurd.

Vera Sharav heeft ook het vaccinatiebeleid ernstig in twijfel getrokken. Ze is de auteur van een reeks uitgebreide artikelen over de samenwerking tussen de farmaceutische industrie en de overheid: 'Het vaccinprogramma: verraad aan het publiek vertrouwen en institutionele corruptie', 'L'Affaire Wakefield, Shades of Dreyfus en de afdaling van BMJ Tabloid Science', een van de meest complete bestanden op het ' world wide web of lies', ingezet om de MMR-autismelink en Dr. Andrew Wakefield [1] in diskrediet te brengen, en' Verplichte vaccinatie: een inversie van medische ethiek en mensenrechten' [2] in het boek ‘Vaccine Epidemic’.

Toen ze hoorde over de introductie van verplichte vaccinatie in Duitsland, wist mevrouw Sharav meteen dat de democratie in gevaar was en voelde ze de verantwoordelijkheid om haar overwegingen te delen op basis van haar persoonlijke ervaring. In een artikel getiteld "Pas op voor geneeskunde wanneer ze hand in hand gaat met de regering" [3] drong zij aan op de ernstige dreiging van door de overheid voorgeschreven verplichte vaccinatieschema's voor kinderen. Hier zijn een paar citaten om onze gedachten te inspireren:

"Als overlevend kind van de Holocaust heb ik onuitwisbare lessen geleerd over de aard van het kwaad. Ik was 31/2 jaar oud toen mijn gezin werd ontworteld en uit ons huis in Roemenië werd verjaagd. We werden naar een concentratiekamp gebracht waar mijn vader stierf. Mijn ervaring als kind heeft me gesensibiliseerd voor de dreiging die uitgaat van het dictaat van de overheid wanneer dat afbreuk doet op het recht van de ouders om hun kinderen te beschermen. De bescherming van zijn kind is niet alleen een mensenrecht van de ouder, het is een oerinstinct. Mijn visie is ontstaan door die pijnlijke persoonlijke herinneringen, door de geschiedenis, en door de omvang van het bewijs in termen van menselijkheid. "

Wat de Holocaust uniek maakt, is dat artsen en medische instellingen bij elke stap van het moorddadig proces de massamoord op miljoenen burgers hebben goedgekeurd en van een mooi deklaagje hebben voorzien.

De allereerste medische slachtoffers van de Holocaust waren Duitse kinderen die geestelijk of lichamelijk gehandicapt waren. Artsen namen ze mee. Artsen verklaarden hen ongeschikt. Artsen selecteerden hen voor experimenten of moord en leverden valse doodscertificaten aan hun families.

Geneeskunde kan worden omgevormd tot een wapen wanneer artsen hun krachten bundelen met de overheid en afwijken van hun persoonlijke en professionele ethische toewijding aan de eed van Hippocrates: “Eerst en vooral, doe geen kwaad”.

Tegenwoordig wordt het lot van duizenden echte kinderen, die onomkeerbare neurologische schade hebben geleden na het gelijktijdig toedienen van meerdere vaccinaties, opzettelijk genegeerd door de medische overheid - alsof  kinderen getroffen door vaccinatieschade op de een of andere manier irrelevant waren - louter “zijdelingse schade".

Artsen zijn handhavers geworden van door de staat verplichte vaccinatieschema's voor kinderen die het ondubbelzinnige mensenrecht op vrijwillige geïnformeerde toestemming voor medische interventies schenden. Scholen zijn ook medeplichtige agenten van de staat geworden die de eisen van de overheid handhaven. Dit is een huiveringwekkende terugkeer naar het STASI-bewind in Oost-Duitsland.

De rechters in de processen op dokters in de processen van Nüremberg hebben de wettelijke basis gelegd voor de medische ethiek, de Nüremberg-code (1947). Het eerste principe is ondubbelzinnig: de vrijwillige, geïnformeerde toestemming van het menselijk individu is absoluut essentieel. "

Wereldwijd gaat het om het mensenrecht op gewetensbezwaren tegen medische interventies: keuzevrijheid en vrijheid van meningsuiting - een zeer gevaarlijke combinatie.

Mevrouw Sharav is er getuige van geweest dat er in de afgelopen 5 jaar een steeds meer beperkend beleid is ingevoerd in de Verenigde Staten van Amerika. In 2015 heeft Californië het recht op vrijstelling van vaccinatie voor persoonlijke  en religieuze gewetensbezwaren afgeschaft, waardoor alleen een medische vrijstelling overblijft. Toen vorig jaar, met senaatswet SB276, onderdrukte het ook nog de meeste medische vrijstellingen, waardoor artsen van hun professionele autoriteit werden beroofd om medische beslissingen te nemen op basis van hun klinisch oordeel over kinderen in hun zorg. Deze wetgeving machtigde het Department of Public Health om medische vrijstellingsnormen te bepalen die artsen moeten volgen en om beoefenaars in Californië te onderwerpen aan toezicht door overheidsfunctionarissen, net als voorwaardelijke gevangenen. Afgelopen zomer werden soortgelijke draconische wetten ook geïntroduceerd in New York. Op 13 juni 2019 werd de wettelijke status van religieuze vrijstellingen in New York geëlimineerd zonder een openbare hoorzitting of openbaar debat.

"Zoals het geval was in 1935, hebben door de staat gesteunde censuur en recente regeringsbesluiten die fundamentele ouderlijke rechten en het professionele oordeel van artsen uitwisten, geen protesten veroorzaakt van de reguliere geneeskunde, van de ivoren torens van de academische wereld, of van de door de industrie gecontroleerde media. In plaats daarvan beschermen deze machtige instellingen hun financiële belangen in de vaccinindustrie.

Jonge kinderen en hun ouders worden belasterd en verbannen als 'ziekteverspreiders'. 'Verspreiders van ziekte' was de propaganda die de nazi's tegen het Joodse volk gebruikten.

In april 2019 gaf New York City een noodbevel uit gericht op vier specifieke postcodes in Brooklyn, waar de meeste inwoners joods zijn. Deze Joodse inwoners - van 6 maanden en ouder - moesten binnen de 48 uur worden gevaccineerd. Iedereen die hieraan niet voldeed kreeg een boete van 1.000 $ .

"Hebben we niets geleerd van de geschiedenis?", Vraagt ze.

In een eerder interview over haar levenservaring [4] in STAT News concludeerde mevrouw Sharav:

"Ik kwam als kind uit de Holocaust en dacht:" Waar was iedereen? " Waarom heeft niemand iets gedaan? Ik voel me wel degelijk verantwoordelijk.”

Wij ook, mevrouw Sharav. Welkom in München!

 

[1] V. Sharav "L'Affaire Wakefield, Shades of Dreyfus and the BMJ's Descent Into Tabloid Science', ahrp.org

[2] V. Sharav: Mandatory Vaccination: An Inversion of Medical Ethics and Human Rights in Vaccine Epidemic, Edited by Louise Kuo Habakus and Mary Holland, JD (2011);

[3] https://ahrp.org/beware-of-medicine-marching-in-lockstep-with-government-personal-reflections/

[4] R. Waters 'Distrustful of Authority, a Holocaust Survivor Became A Fierce Critic of Medical Establishment', STAT, statnews.com, 18 Aug. 2016 https://www.statnews.com/2016/08/18/vera-sharav/