Verplichte vaccinatie

Sinds de vaccinatie in Frankrijk en Griekenland verplicht werd voor bepaalde categorieën is de angst bij ons hoog opgelaaid dat dit ook bij ons weldra kan gebeuren.  Dit is natuurlijk niet uit te sluiten.

Enerzijds zet onze regering alles in op het brainwashen en manipuleren van de bevolking zodat ze zich uiteindelijk “uit vrije wil” laten vaccineren. Heel vaak gebeurt dit echter onder sociale of professionele druk, of vanuit de foute redenering van “straks zal het toch moeten, dus kan het evengoed nu”.

Anderzijds is het risico reëel dat de regering op termijn, wanneer de vaccinatiebereidheid zeer laag blijkt, naar een drastischer aanpak zal grijpen en een verplichting zal invoeren voor specifieke categorieën of zelfs algemeen.

Groot is vooral de angst bij sommigen om als niet-gevaccineerde hun job te verliezen.  Hierbij zijn tal van bemerkingen te maken.

1° Je vaccinatiestatus is een strikt private aangelegenheid, onderdeel van je medisch geheim.  Niemand heeft daar zaken mee, niemand heeft zelfs het recht ook maar te informeren naar je vaccinatiestatus! 

2° Wanneer je door een werkgever bedreigd wordt met ontslag dan moet je stante pede eisen dat hij/zij dit ook op papier/mail zet.  Verbale dreigementen hebben geen enkele waarde en zijn niet meer dan intimidatie.  De boodschap moet dus zijn: schriftelijk het dreigement bevestigen, of het intrekken.

een kordate houding kan in veel gevallen het tij reeds doen keren.  In de meeste gevallen zal de werkgever niet zo ver gaan dit te willen bevestigen.  Doet hij dit wel, dan maakt hij zich schuldig aan discriminatie en kan je klacht indienen bij UNIA.  Het is ten zeerste aanbevolen dit te doen, zeker wanneer er effectief een ontslag zou volgen.

We hebben alle begrip voor de financiële, vaak reeds moeilijke situatie van gezinnen, en een ontslag in deze moeilijke tijden is niet niks.  Vraag is echter wat voor u primeert: uw gezondheid of uw centen.  Dat moet ieder voor zich uitmaken.

De vraag is zelfs of je het ziet zitten om te blijven werken op een plek waar met jouw rechten dusdanig een loopje wordt genomen.  Een verandering van job is zeker een spannend avontuur, niet zonder risico’s, maar het kan ook het begin zijn van een heel nieuw traject dat veel mooier wordt dan de piste waar je nu op zit.  Misschien kan je in verbinding met gelijkdenkende collega’s een nieuw project opstarten, waarbij jullie je eigen waarden en normen bepalen.

Toegegeven, die keuze is niet evident.  Maar bekijk het ook even zo: wanneer iedereen de duimen legt uit angst voor zijn eigen hachje, dan is er slechts één winnaar: de overheid, het systeem dat ons nu al anderhalf jaar het leven zuur maakt.  Omgekeerd: wanneer voldoende mensen voet bij stuk houden dat staat diezelfde regering schaakmat.  Men kan niet eindeloos veel verpleegkundigen, taxichauffeurs, winkeliers, treinbestuurders enz. enz. enz. ontslaan, want dan valt het hele systeem plat!  Dan vallen de ziekenhuizen plat, de distributie, het verkeer….  Uiteindelijk beslissen we dus zelf wie als winnaar uit dit conflict komt: wij of Het Systeem.  Alleen is daar moed voor nodig, morele kracht en vastberadenheid.  Hopelijk schiet er genoeg van die krachtige waarden over om vast te houden aan onze principiële keuzes.

En tenslotte nog dit: zelfs als er een verplichting zou volgen, dan is die volslagen onwettig.  De universele rechten van ieder mens garanderen ons vrijheid van keuze wat onze gezondheid en behandeling betreft.  Wanneer de overheid inbreuk pleegt tegen deze onvervreemdbare rechten, dan is het ons volste recht te blijven weigeren, zelfs onder druk.  Dan moet met alle mogelijke juridische middelen de intrekking van die ongeldige wetgeving afgedwongen worden.  Initiatieven in die zin zijn reeds in voorbereiding.

Een concrete stap die we alvast kunnen zetten is meedoen aan de petitie tegen verplichte vaccinatie die momenteel loopt.  Graag ook doorsturen naar anderen.