Waanzin ten top in Servië

Servische regering heeft midden mei van de coronacrisis misbruik gemaakt om een waslijst aan nieuwe verplichte vaccins in te voeren.

Terwijl er reeds 11 vaccins verplicht waren voor kinderen in Servië heeft de regering volgende verplichtingen toegevoegd: 

- hondsdolheid, niet alleen voor wie blootgesteld was aan de ziekte, maar ook voor al wie een risico zou kunnen lopen, zoals veeartsen, mensen die honden moeten vangen, jagers, boswerkers en medewerkers in een dierentuin;

- tetanus voor iedereen die een wonde oploopt (wellicht wordt daartoe het DiTePer-vaccin gebruikt);

- hepatitis B voor partners van mensen besmet met hepatitis B, kinderen die speciale zorg vereisen, intraveneuze druggebruikers, gevangenen, en al wie een besmet persoon wil bezoeken;

- tyfus: iedereen die de familie van een tyfuspatiënt bezocht heeft, iedereen die werkt in sanitaire voorzieningen of op een kerkhof;

- hepatitis A: patiënten met een chronische leveraandoening, intraveneuze druggebruikers, homoseksuele mannen, levergetransplanteerden, iedereen die werkt in sanitaire voorzieningen of op een kerkhof.

Daar bovenop zijn nog een aantal nieuwe categoriën toegevoegd:

1/ Hepatitis B voor diabetici, dialysepatiënten, transfusiepatiënten, mensen met chronische lever- of nierziekten, HIV, hepatitis C, MS-patiënten die op een nieuwe therapie worden overgeschakeld.  Al deze mensen krijgen 3 tot 4 dosissen, met mogelijk nog herhalingen achteraf. 

2/ Griepvaccinatie wordt verplicht voor

- zwangere vrouwen (!!!!);

- iedereen ouder dan 6 maanden met

a) chronische ademhalingsproblemen, inclusief astma;

b) chronische problemen van hart en bloedvaten (behalve hoge bloeddruk);

c) metabole syndromen, waaronder diabetes en zwaarlijvigheid;

d) verminderde nierfunctie

e) chronische neurologische problemen

f) kanker, los van de huidige therapeutische toestand (dus ook voor genezen patiënten);

g) patiënten onder immuunsuppressieve behandeling (AIDS, personen zonder milt);

h) anderen…

- iedereen boven de 65 jaar;

- alle familieleden van wie om medische redenen geen griepvaccin mag krijgen. (In Servië leven vaak verschillende generaties samen omwille van de armoede).

3/ Verplichte vaccinaties tegen pneumokokken, Hib, varicella, RSV…

Er zijn 9 verschillende verplichte vaccins voor alle gezondheidswerkers: DTP, BMR, griep en meningokokken.

Boetes voor al wie een vaccin weigert lopen op tot 400 à 1400 € (NB: een gemiddeld maandloon in Servië bedraagt 350 à 400 €, een gemiddeld pensioen 250 €).  Wie niet alle vereiste vaccins heeft laten toedienen mag niet meer reizen, een auto laten inschrijven, een rijbewijs halen, en kan ontslagen worden!  Scholen mogen geen niet-gevaccineerde kinderen aanvaarden, terwijl thuisonderwijs verboden is). Bij niet vaccinattie moet de school een sociaal werker verwittigen die het kind dan eerst naar een dokter brengt om het te laten inenten, en vervolgens naar een pleegouder omdat de biologische ouders het kind “verwaarlozen”.

Wanneer de WGO een pandemie uitroept dan zal een expert de maatregelen voor vaccinatie tegen deze pandemie uitvaardigen.  Dit geldt eveneens voor alle reizigers vanuit - en naar Servië.

De nieuwe wet is door het parlement gesluisd zonder enig debat of tegenstand.

Servië is weliswaar geen lichtend voorbeeld van democratie, maar wat daar gebeurd is kan ook bij ons.  Overheden menen te midden van de coronacrisis carte blanche te hebben om ons met eender welke verplichtingen op te zadelen.  Dit mogen we niet laten gebeuren!

We moeten de Serviërs steunen, omwille van de zware beproevingen die het volk te wachten staan, maar ook uit eigen belang.  Deze wedloop naar meer vaccins moet gestopt op Europees niveau, niet enkel nationaal.

Steun dit volk en schrijf een brief naar de Servische overheid waarin je verklaart nooit meer naar het land op reis te zullen gaan tenzij ze deze maatregelen intrekken (adres volgt).  

Boycott alle Servische exportproducten tot intrekking van deze wet (lijst volgt).