Ziekten

Tegen tal van ziekten werden reeds vaccins ontwikkeld. In dit hoofdstuk zullen we ze één voor één bespreken en becommentariëren vanuit de beschikbare wetenschappelijke literatuur.
Voor de ziekten waarvan de wetenschappelijke tekst nog niet op punt staat wordt voorlopig de populaire versie weergegeven. Onderstaande teksten zullen stelselmatig aangevuld en bijgewerkt worden.

ZIEKTEN