Beschermingsgraad volgens Sciensano (3)

In de vorige artikelen van deze reeks (11 maart-1 en 15 maart-2) hebben we gezien hoe de cijfers die gepubliceerd worden in het wekelijks epidemiologisch bulletin van Sciensano zijn geëvolueerd sedert oktober/november 2021. We hebben gezien dat de besmettingen nu niet alleen in absolute cijfers, maar ook in relatieve cijfers hoger liggen bij de gevaccineerde jongeren en senioren dan bij de niet gevaccineerde jongeren en senioren. Met andere woorden: in die leeftijdsgroepen is het vaccinatiebeleid compleet mislukt omdat het vaccin niet het minste voordeel meer biedt aan diegenen die de prik hebben genomen, integendeel. De gevaccineerden lopen nu meer kans op ‘besmetting’ (of tenminste op een positieve PCR test) dan de niet gevaccineerde leeftijdsgenoten.

In de leeftijdscategorie van 18-64 jaar was de kans op besmetting in het midden van maart – volgens Sciensano – nog altijd iets groter bij de niet-gevaccineerden (ongeveer 20%). Dat laatste is een beetje vreemd, omdat Britse officiële gegevens net het omgekeerde aangeven. We zullen dus ook kijken naar die Britse gegevens en de tendensen vergelijken. Maar eerst gaan we kijken welke de allerlaatste gegevens zijn. Er zijn immers nieuwe bulletins gepubliceerd op 11, 18 en 25 maart. Wat vinden we daarin terug?